FUNDACIÓN EDUCATIVA TERESA GUASCH

Psikopedagogi Kabinetea

Ikastetxean, honako hauek osatzen dute kabinete psikopedagogikoa: Zuzendariak, eskola-orientatzaileak, HHko eta LHko aholkularitzak eta 3 PTak.

Berritzeguneko teknikarien eta espezialisten laguntza zuzena dugu.

 

Kabinete honek orientazio psikopedagogikoa maila desberdinetan lan egiten du:

Ikasleak

 • Ikasleei laguntza ematea zailtasun-uneetan: lanean hastea, ziklo-aldaketak, hautazko irakasgaiak aukeratzea, etab., beren gaitasunak eta interesak deskubritzen lagunduz.
 • Behaketa, ebaluazioa eta informeak egitea, eta beste espezialista batzuengana bideratzea, beharrezkoa bada.
 • Tratamendu espezifikoak eta ikasleen jarraipena kasu batzuetan.
 • Banakako eta taldeko orientazioa.
 • Ikasle etorkinen integraziorako laguntza.
 • Ikastetxeak dituen Hezkuntza Premia Berezien baliabideetara bideratzea behar duten eta onuradun izan daitezkeen ikasleak.
 • Eusko Jaurlaritzaren Bizikasi ekimenean parte hartzea, ikastetxea gune segurua, bizikidetza positibokoa eta jazarpen-egoeren aurrean zero tolerantziakoa izan dadin.

IRAKASLEAK

 • Ikasleek dituzten hezkuntza, garapen edo ikaskuntza beharrak eta arazoak hautematen laguntzea, eta lehenbailehen esku hartzea arazo horiek konpontzen saiatzeko.
 • Komunikazioa, orientazioa eta laguntza.
 • Tutoretza-ekintzaren programazioan orientatzea.
 • Irakasleen, Kabinetearen eta beste profesional batzuen arteko koordinazioa, eta behar bereziak dituzten zenbait ikaslerentzako programa eta material espezifikoak abian jartzea.
 • Baliabideei buruzko orientazioa eta aholkularitza.
 • Tutoreekin lankidetzan aritzea jokabidea aldatzeko programak diseinatzen.
 • Irizpideak zonako ikastetxeekin bateratzea Berritzegunearen mintegietan.
 • Ikastetxeko hezkuntza-premia berezietako profesionalekin eta Berritzeguneko espezialistekin koordinazio eta lankidetza estua izatea.
 • Irakasleekin lankidetzan aritzea ikasle guztiei beren garapen pertsonalean laguntzeko eta gizartean herritar aktibo eta arduratsu gisa parte hartzea ahalbidetuko dieten gaitasunak eta tresnak emateko.

FAMILIAK

 • Behar espezifikoak dituzten haurren gurasoekin edo tutorearekin elkarrizketak.
 • Hala eskatzen duten ikasleen gurasoekin edo tutorearekin elkarrizketak egitea, bai seme-alaben gaiak zuzenean lantzeko, bai eragin diezaioketen familia-bizitzako beste alderdi batzuk bideratzeko.
 • Familiei seme-alaben hezkuntza-prozesuan laguntzea eta koordinatzea, ikastetxean bertan eta ikastetxetik kanpo bizikidetza positiboa errazteko.

BESTE PROFESIONAL ETA ERAKUNDE BATZUK:

 • Gure ikasleekin ongizate fisiko, psikiko, pertsonal eta sozialaren alde lan egiten duten beste profesional eta erakunde batzuekin lankidetza eta koordinazioa. Adibidez:
   • Udala
   • Berritzegunea
   • Osakidetza
   • Bizkaiko Aldundia
   • Beste ikastetxe batzuk
   • Kabinete espezializatuak
   • Gurasoen edo kaltetuen Elkarteak