Lehen Hezkuntza

B eredu indartua lehen hezkuntza orotan
B eredu indartua eta D eredua Lehen Hezkuntzako bigarren mailara arte.

Printzipio orokorrak

  • 6 ikastaro ditu eta arlo orokor eta integratzaileetan antolatzen da.
  • Garapen pertsonala eta norberaren ongizatea sendotzeko, baita ere ahozko adierazpenari eta ulermenari, irakurketari, idazketari eta kalkuluari buruzko oinarrizko kultura-trebetasunak eskuratzeko eta gizarte-trebetasunak, lanerako eta ikasteko ohiturak, zentzu artistikoa, sormena eta afektibitatea garatzeko aukera ematen duen hezkuntza eskaintzen du.
  • Diagnostikoaren ebaluazioa Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa (4. zikloa) amaitzean.
  • Gaitasun teknologikoa garatzen da, arbel digitaleko jardueren bidez (SMART programa, liburu digitala). 1. eta 2. mailako tableten bidez eta 3. eta 4. mailako Eskola 2.0, 1 × 1  proiektua 5. eta 6. mailako ordenagailuen bidez. 
  • Balioetan heztea, Lehen Hezkuntzako Pastoral Planaren eta Tutoretza Ekintzako Planaren bidez.
  • Euskara haurren artean ohiko komunikabidea izatea sustatzen duen Hizkuntza Normalkuntzako Proiektua.
  • Ingurumena Kudeatzeko Proiektua eta AE2030, hainbat jardueraren bidez ingurumenarekiko erantzukizunaren zentzua sustatzen duena.
  • Jarduera osagarriak (museoetarako irteerak, antzerkia, etab.)
  • Familiekiko komunikazio zuzena eta iraunkorra.
  • Orientazio Saila – Aniztasunaren Arreta – Hezkuntzaren arloko esku-hartzea.
  • Uniformea nahitaez erabili behar da: mutilaren/neskaren uniformea edo unisexa eta kirol-txandala Heziketa Fisikoan.

OINARRI METODOLOGIKOAK:

ZERGATIK GARA DESBERDINAK?

Lehen Hezkuntzako etapan, metodologia aktiboak garatzen ditugu, eta bertan, UMEA da bere ikaskuntzaren protagonista nagusia, ikasle bakoitzari banan-banan arreta emanez eta bere eboluzio-prozesua errespetatuz, talentua indartzeko eta autonomia eta ekimen-gaitasuna sendotzeko.

Lehen Hezkuntza arrazoiketaren, irudimenaren eta garapen intelektual eta moralaren etapa da. Horregatik, sei urtetik hona, hauek dira gure ardatz nagusiak:

  • HIRU HIZKUNTZA EREDUA: Hiru hizkuntzetarako gaitasuna ziurtatzeko, eskolak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ematen ditu klaseak, eta hizkuntzei tratamendu integrala ematen die, betiere ikaskuntza esanguratsua, aktiboa eta esperimentaziozkoa bilatuz.
 •  
  • LAN KOOPERATIBOA: Ikasleek talde kooperatiboetan lan egiten dute,  guztiak inplikatuta daude, berdin parte hartzen dute eta beren lanaren erantzule dira maila indibidualean. Komunikazio-trebetasunak egunerokotasunaren parte dira, eta lidergoa eta gizarte-trebetasunak garatzea funtsezkoak dira haien arteko elkarrekintza arautzeko. Helburua da gure ikasleek haien ikaskuntza eraikitzea eta aberastea ideiak trukatuz eta ikaskideekin lankidetzan arituz . Prozesu honetan funtsezkoa da irakasle guztien gidaritza.
  • BIKOTEKA IRAKURTZEN PROIEKTUA: Irakurriaren ulermena hobetzeko hezkuntza programa bat da. Bikoteka irakurtzean oinarritzen da Bikoteka Irakurtzen: adineko ikasle batek tutorearena egiten du (irakatsiz ikasten du) eta beste batek tutorearena (ikaskide tutorearengandik jasotako laguntzari esker ikasten du). Helburua da biek irakurmena hobetzea.
 •  
  • TEKNOLOGIA BERRIEN ERABILERA SUSTATZEN DUGU: Lehen hezkuntzatik, Gaitasun Digitala lantzeak gure ikasleei bizi garen mundu digitala ezagutzeko eta ulertzeko aukera ematen diela uste dugu. Informatzeko, komunikatzeko eta lankidetzan aritzeko gaitasunak garatzen ditu. Ezagutzaren aro honetan, gure helburua ez da soilik informazioa kontsumitzea, baizik eta, aldi berean, haien ikaskuntzarako baliabideak sortzeko gai izatea. Gela guztiek arbel digital interaktiboak dituzte, egungo gizartearen jarraibideekin bat datorren hezkuntza egiteko.
  • HEZKUNTZA EMOZIONALA: Norberaren eta besteen emozioak identifikatu, ulertu eta maneiatzeko gaitasuna da. Lehen Hezkuntzako irakasleek badakigu adimen emozional egokia garatzen duten ikasleek konfiantza dutela beren gaitasunetan; harreman egokiak sortzen eta mantentzen dituzte, behar, pentsatzen eta sentitzen dutena komunikatzen dute, besteen sentimenduak kontuan hartzen dute; esploratzeko, erronkei aurre egiteko eta ikasteko motibatuta daude, autoestimu handia dute eta gatazkak konpontzeko baliabide gehiago dituzte.
 •  
  • FAMILIEKIKO HARREMANA: Familiekin eta ikasleekin egindako elkarrizketa pertsonalen edota taldekoen bidez etengabeko lankidetza daukagu ikaslearen bilakaera pertsonala partekatzeko.
 •  
  • ANIZTASUNARI ARRETA: etapa honetan orientatzaileak eta aholkulariak tutoreekin eta familiekin batera jarraitzen dute ikasturteko bileretan parte hartzen, ikasleen jarraipena egiten laguntzen dute, eta laguntza-neurriak hartzen dituzte beharrezkotzat jotzen diren kasuetan.
 •  
  • INGURUMENEKO HEZKUNTZA: San José – Carmelitas Ikastetxeak Jasangarriaren aintzatespena duen ikastetxea da, ikastetxearen eta bere ingurunearen kalitatearen, berrikuntzaren eta jasangarritasunaren alde lan egiteko duen konpromisoagatik. Gainera, Eskola Agenda 2030 proiektuan parte hartzen dugu.

IKASGAIAK

  • Hizkuntza (Euskal hizkuntza eta literatura,  euskaraz)
  • Lengua (Lengua y literatura castellana, gaztelaniaz)
  • English (Ingelesez)
  • Gizarte Zientziak  euskaraz)
  • Natural Science (Ciencias Naturales, ingelesez) 
  • Matemáticas / Matemática
    • (B ereduan, gaztelaniaz)
    • (D ereduan, euskaraz)
  • Erlijio  (euskaraz)
  • Tutoretza (euskaraz)
  • Heziketa Fisikoa (euskaraz)
  • Hezkuntza Artistikoa (euskaraz)
   • Plastika 
   • Musika

IRAKASTORDUAK / HIZKUNTZAK

LEHEN HEZKUNTZAN

ZERBITZUAK

 • Harrera: 08: 00etatik 09:05/9: 30
 • Jantoki zerbitzua: ikastetxean egindako bazkaria eta adinaren arabera bereizitako jantokian zerbitzatua.
 • Eskolaz kanpoko jarduerak (ingelesa, euskara, kirol anitza, robotika…)
 • Plataforma ALEXIA (familiak-ikastetxea komunikazio-kanala)
 • Aholkularitza eta Orientazio Departamentua
  • Aniztasunaren eta Hezkuntza Premia Berezien Arreta.
  • Detekzio goiztiarra eta hezkuntzako esku-hartzea.
  • Familiei eta ikasleei orientazioa ematea.
 • Familientzako jarduerak: HURBILEAN taldeak, familiek beren kezkak modu parte-hartzailean konpontzeko aukera dute, eta Guraso Eskola.