FUNDACIÓN EDUCATIVA TERESA GUASCH

DATUEN BABESA

.

DATUEN TRATAMENDURAKO BAIMENA

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren arabera (DBEO), San José – Carmelitas Ikastetxea (helbidea: Santurtziko parkea, 7, 48980 – Santurtzi) arduratzen da datuak tratatzeaz.

Tratamenduaren helburua da kontratazio- eta estaldura-prozesuetan profil profesionala ebaluatzea.

Tratamenduaren zilegitasuna interesdunaren adostasun askean oinarritzen da, eta edozein unetan ezezta daiteke.

Tratatutako datuak ezinbestekoak izango dira lanbide-profila ebaluatzeko, eta urtebetez gordeko dira; Ondoren, ezabatu egingo dira, interesdunaren baimena berritu ezean.

Interesduna da emandako datuen egiazkotasunaren eta zuzentasunaren erantzulea, eta eskubidea du datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, eramangarritasunerako eta aurka egiteko. Horretarako, datuak babesteko ordezkariarengana jo behar du idatziz, dpd@ctsjet.org helbide elektronikora. Horretarako, NANaren edo nortasuna egiaztatzen duen beste edozein agiriren kopia erantsi beharko da. Tratamenduarekin ados ez badago, Datuak Babesteko Espainiako Agentziarekin harremanetan jartzeko eskubidea ere badu.