FUNDACIÓN EDUCATIVA TERESA GUASCH

Gure robotika proiektua – Nuestro proyecto de robótica

LHko 6.Ako ikasleok hasiera eman diogu robotikari. Joan zen ikasturtean oinarri batzuk jarri bagenituen ere, aurtengoan aurrerapausoa eman dugu esparru interesgarri honetan. 

Lego WeDo erabiliz hainbat proiektu burutu dugu.

Hasteko, Milo robota osatu eta programatu genuen bikoteka. Ondoren, robotak elkartuz, landare bat lekualdatzea lortu genuen.

Bigarren proiektuan, hondamendi natural batetarako larrialdietako helikopteroa prestatu genuen, pertsonak eta animaliak arriskutik erreskatatzeko. Hondamendia lurrikara bat zen eta geuk ere sortu behar izan genuen. Eraikinak diseinatzerakoan zer nokako materialak edo eta ezaugarriak hartu behar diren kontuan ere ikertu genuen. 

Bukatzeko, gure Garbigunea diseinatu dugu. Bertara, guk sortutako kamioia zaborra eraman du edukiontzi ezberdinetan uzteko. 

Taldeka lan egitea, erabakiak adostea, guztion partaidetza bermatzea eta arazoen aurrean irtenbideak bilatzea ezinbestekoa izan da.

Emaitzak oso baikorrak izan dira. Gogoz aritu gara! Robotika gustoko dugu! 

Orain beste ikasle batzuen txanda hasiko da. 

Los alumnos de la 6ª A de Primaria hemos dado el pistoletazo de salida a la robótica. Aunque el curso pasado pusimos unas bases, este año hemos dado un paso adelante en este interesante ámbito.

Hemos realizado varios proyectos utilizando Lego WeDo.

Para empezar, formamos y programamos el robot Milo por parejas. Después, juntando robots, conseguimos trasladar una planta.

En el segundo proyecto preparamos un helicóptero de emergencia para una catástrofe natural que rescataba del peligro a personas y animales. La catástrofe era un terremoto y nosotros también tuvimos que crearlo. También se investigó sobre los materiales o características que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los edificios.

Para terminar, hemos diseñado nuestro Garbigune. Hasta allí, el camión que nosotros creamos se ha llevado la basura para depositarla en diferentes contenedores.

Ha sido imprescindible trabajar en equipo, acordar decisiones, garantizar la participación de todos y buscar soluciones a los problemas.

Los resultados han sido muy positivos. ¡Nos ha encantado! ¡Nos gusta la robótica!

Ahora comienza el turno de otros alumnos.